СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!
Основно меню

ЗАПОВЕД №77 / 09.10.2020г.

УТВЪРЖДАВАМ

групите за извънкласни дейности по интереси и ръководителите им за учебната 2020 / 2021 година, гласувани с Протокол № 1 от 08.10.2020г. на ПС: 

І. Извънкласни дейности по интереси:

 • Мажоретен състав „Звездички“
 • Фанфарен оркестър
 • Полезна и забавна математика
 • „Да творим с компютър“
 • Моята първа фирма „Училище за идеи“
 • Вокална група „Славееви гласове“

ІІ. Ръководители на групи за извънкласни дейности по интереси:

 • Марияна Бъчварова – Мажоретен състав „Звездички“
 • Нели Гургева - Фанфарен оркестър
 • Марина Костадинова – Полезна и забавна математика
 • Кремена Ангелова Тодорова-Тотева – „Да творим с компютър“
 • Мариана Жилиева - Моята първа фирма „Училище за идеи“
 • Нели Гургева – Вокална група „Славееви гласове“

 

 

 

 

Даниела Арабаджиева

Директор на СУ „Максим Райкович“

град Лясковец

 

Read more: https://www.sou-mrlc.com/dejnosti-po-interesi/a2020-2021/