СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!
Основно меню

Ръководството

 • itemprop=
  Даниела Арабаджиева

  Директор на СУ "Максим Райкович", град Лясковец

  Госпожа Даниела Арабаджиева е Директор на училището от 10 Август 2015 година

  Завършва Начална училищна педагогика във ВТУ "Св. Св. Кирил и Методии" през 1989 година, като придобива и втора специалност Руски език

  1989 - 2008 начален учител в НУ "Цани Гинчев", град Лясковец

  2008 - 2011 начален учител в СОУ "Максим Райкович", град Лясковец

  2011 до 2019 Предеседател на Общински съвет, Лясковец

  Защитава магистратура Управление на образованието през 2014-2015 година

  Притежава IV Професинално-квалификационна степен 

 • itemprop=
  Марияна Георгиева

  Заместник-директор по учебната част на СУ "Максим Райкович", град Лясковец

  Госпожа Георгиева е заместник-директор на училището от 2022 година

  Магистър - Предучилищна и начална училищна педагогика

  Притежава IV Професионално-квалификационна степен