СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!
Основно меню

Квалификация на педагогическите кадри

Екипът на СУ "Максим Райкович" се усъвършенства с обучения - СУ Максим Райкович - Лясковец

Екипът на СУ "Максим Райкович" се усъвършенства с обучения

Екипът на СУ „Максим Райкович“ се усъвършенства с обучения В периода 15.07.2021г. – 17.07. 2021г. се проведе присъствено обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ (КПРПС), финансиран от ...
Семинар на тема "Емоционална и социална интелигентност за успешно управление на класа" - СУ Максим Райкович - Лясковец

Семинар на тема "Емоционална и социална интелигентност за успешно управление на класа"

На 2 и 3 Март 2015 година педагози от училището участваха в online семинар на тема "Емоционална и социална интелигентност за успешно управление на класа" с лектор Доктор Стефания Димитрова. ...
Пътуващ семинар Дряново - Габрово - СУ Максим Райкович - Лясковец

Пътуващ семинар Дряново - Габрово

На 21-22 Ноември 2014 година се проведе пътуващ семинар Дряново - Габрово с педагогическия състав на ...
Квалификационен курс - СУ Максим Райкович - Лясковец

Квалификационен курс

На 5 Септември 2014 година се проведе квалификационен курс с педагогическия състав на СОУ "Максим Райкович", град Лясковец на тема "Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователно-възпитателния процес" с лектор доцент доктор Димитринка ...
Квалификационен курс с педагогическия състав на СОУ "Максим Райкович" - СУ Максим Райкович - Лясковец

Квалификационен курс с педагогическия състав на СОУ "Максим Райкович"

На 14 Декември 2013 година се проведе квалификационен курс с педагогическия състав на СОУ "Максим Райкович", град Лясковец на тема "Иновативни стратегии и подходи за усъвършенстване на образователно-възпитателния процес" с лектор доцент доктор Димитринка ...