СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!

Конкурс

 

По случай патронния празник на СУ "Максим Райкович", град Лясковец,

Методическо обединение "Начални учители" организира конкурс на тема "Нашето училище".

Творбите да се предадат на класните ръководители до 07.03.2022 година.