СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!

МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА "ЕРАЗЪМ +" Ключова дейност 2

Международен проект по програма "Еразъм +" ,

Ключова дейност 2: Стратегически партньорства за иновации,

финансирана от Европейската комисия

„Water is Life”

2018-1-DE03-KA229-047332_3

Партньори:

  1. СУ „Максим Райкович“ град Лясковец, България
  2. Anne Frank Realschule град Ахаус, Германия
  3. Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco град Фуншал, остров Мадейра, Португалия
  4. Gargzdu Minijos progimnazija град Гаргждай, Литва
  5. 4o imerisio gymnasio kavalas град Кавала, Гърция 

Мобилности, които ще се осъществят по време на проекта:

  1. 25.11-30.11.2018 Германия
  2. 18.03. – 22.03.2019 Литва
  3. 03.06. – 07.06.2019 България
  4. 07.10 – 11.10.2019 Португалия
  5. 23.03. – 27.03.2020 Гърция