СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!

Ротационен принцип на обучение

По данни на РЗИ – В. Търново към днешна дата в община Лясковец е достигната 14-дневна заболеваемост между 500 и 750 на 100 хиляди души население.

Затова в изпълнение на т.4 от Заповед № РД09-3596/20.10.21 на Министъра на образованието от 25.10.2021 до 05.11.2021 учениците от СУ „Максим Райкович“

преминават към ротационен режим, който включва присъствено и онлайн обучение както следва:

 

  • Класове в обучение от разстояние в електронна среда:

 от 25.10.21г. до 29.10.21г. -  IV а,б,в; V а,б,в; VI а,б,в; VIII a; IX а,б; X a;

  • Класове в обучение от разстояние в електронна среда:

от 02.11.21г. до 05.11.21г. - III а,б; VI а,б,в; VIII a; IX а,б; X а; XI а,б; XII а,б

 

В следващите 2 седмици ще следваме утвърденото от РЗИ разписание. Часовете  в ОРЕС запазват началния си час, но ще имат следната продължителност:

  • I – IV клас – 20 минути
  • V -VII – 30 минути
  • VIII – XII – 40 минути

 

Групите за целодневно обучение ще провеждат занимания след обед от 14:00. Учениците ще имат само 2 часа самоподготовка и 2 часа занимания по интереси

с продължителност на часа в зависимост от конкретния клас.

 

Присъствено остават да се обучават следните класове:

  • от 25.10.21г. до 29.10.21г. - Iа,б; II а,б; III а,б; VII а,б,в; XI а,б; XII а,б;
  • от 02.11.21г. до 05.11.21г. - - Iа,б; II а,б; IV а,б,в; V а,б,в; VII а,б,в;

 

 

Бъдете здрави!