СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!

Световен ден на водата

Училищата на територията на община Лясковец отбелязаха 22 март - Световния ден на водата под мотото „Подземни води – да направим невидимото видимо“

 

Днес 22 март Света отбелязва международния ден на водата с тазгодишно мото „Подземните води – да направим невидимото видимо.“.

В община Лясковец деня се отбеляза чрез публично-частно партньорство с активното участие на ученици от различни възрастови групи учащи в училищата на територията на община Лясковец.

Кампанията бе част от превантивната програма на МКБППМН – при Община Лясковец. По време на същата бе изнесен открит урок от секретаря на МКБППМН пред аудиторията от 7-ми класове при СУ „Максим Райкович“, в който се говори за важността на природния ресурс – вода, важността от разумното му ежедневно използване и опазване чистотата на същия, подземните води, кладенците, ролята им в живота на човек и Законовата необходимост същите да бъдат регистрирани. На открития урок бе поканен и присъства еколога на Община Лясковец. Учениците получиха информация кои институции и организации на територията на Република България се занимават с грижата за чистотата на водите и следят за това, и кои отговарят за територията на град и община Лясковец.

След изнесената информация учениците на 7-мите класове при СУ „Максим Райкович“ – гр. Лясковец пристъпиха към засаждане на три броя брези, в градината пред училището си.

Учениците Преслав Борисов (от 7 в клас), Станчо Маринов (от 7 в клас) и Димитър Цонев (от 7 а клас), под ръководството на г-н Цветанов бяха подготвили необходимите дупки предходния ден, а днес в засаждането на дръвчетата се включиха активно всички ученици, заедно с техните преподаватели и класни ръководители.

Дръвчетата за училищата, включили се в кампанията, бяха подсигурени от д-р Ивелина Гецова, която като кмет на Общината подкрепи инициативата с готовност и прие дарените от фирма „Горски Разсадник Евъргрийн Планет“ ЕООД дръвчета. Брезовите дръвчета са с размери около 2 метра и бяха предоставени специално за кампанията по отбелязването на Международния ден на водата.