СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!

Прием след 7 клас

ПРОФИЛ С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ - 5 /ПЕТ/ ГОДИНИ

ПРОФИЛИРЩИ ПРЕДМЕТИ

  • ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
  • ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

БАЛООБРАЗУВАНЕ: 2 x брой точки от НВО по БЕЛ + 2 x брой точки от НВО по Математика + ОсвОобр. превърнати в точки по Чужд език + ОсвОобр. превърнати в точки по Информационни технологии

Легенда: ОсвОобр. - Оценка от свидетелството за Основно образование 

Скала за превръщане на оценките от свидетелството за основно образование в точки:

  • Отличен (6) се приравнява на 50 т.
  • Много добър (5) се приравнява на 39 т.
  • Добър (4) се приравнява на 26 т.
  • Среден (3) се приравнява на 15 т.