СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!
Основно меню

Ценности

І. На училище идваме, за да работим и се учим

Да правим подходящите неща в подходящото време.
Да работим възможно най-добре.
Да се учим от грешките си.
Да слушаме учителите и да се отнасяме с уважение към тях.

ІІ. Към другите се отнасяме така, както бихме желали да се отнасят към нас

Да се слушаме и да се учим едни от други.
Да уважаваме и да ценим разликите помежду ни.
Да използваме думи за разрешаване на проблемите.
Да сме правдиви и учтиви едни с други.

ІІІ.Работим заедно, за да направим нашето училище безопасно и честито място

Като сме благодарни за това, което имаме.
Като се отнасяме с внимание към всичко.
Като се редуваме и споделяме.
Като си помагаме,за да чувстваме взаимна сигурност и грижа.