СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!
Основно меню

Визия

Средно училище "Максим Райкович", град Лясковец е атрактивно конкурентноспособно училище в областта на Софтуерните и хардуерни науки, както и в професионалното образование с интензивно или разширено изучаване на английски език.

Ние, подготвяме и мотивираме нашите ученици за бързо променящият се свят, като им създаваме умения за критично мислене, глобална перспектива и зачитане на основните ценности: честност, лоялност, постоянство и състрадание.

Нашите ученици ще постигат успехи днес и ще бъдат подготвени за утре.