СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!
Основно меню

Прием

Училището е с над 10 годишна традиция в обучението на ученици със 100 % реализация във висшите учебни заведения, като програмисти, компютърни специалисти, информатици и др.

СУ “Максим Райкович” гр. Лясковец разполага с отлична материална база, със съвременно оборудвани кабинети, 5 компютърни кабинети и висококвалифицирани специалисти.

СУ “Максим Райкович” гр. Лясковец осигурява възможности за изучаване на пет чужди езика – английски, немски, френски, руски и испански, компютърна грамотност и връзка с Интернет.

Мисията, която колектива на училището осъществява, е да постига високо образователно ниво и да изгражда учениците като конкурентноспособни и отговорни личности.

ЦЕЛИ:

Изграждане на система за елитно образование и възпитание.

Внедряване на национални и световни стандарти в учебния процес.

Акцент върху развитието на способностите, изграждане на знания и умения, които дават възможност за адаптация и действие в стандартни и нестандартни ситуации.

Подготовка за прием в български или чуждестранни висши учебни заведения.