СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!
Основно меню

Педагогически екип

 • itemprop=
  Марияна Бъчварова

  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

  Магистър - Начална училищна педагогика

  III ПКС

 • itemprop=
  Миленка Николова

  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

  Магистър - Начална училищна педагогика, Логопедия.

  II ПКС

 • itemprop=
  Стефка Чешмичкова

  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

  Магистър - Начална училищна педагогика, Информатика

  III ПКС

   

 • itemprop=
  София Илиева

  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

  Магистър - Начална училищна педагогика

  V ПКС

 • itemprop=
  Недка Павлова

  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

  Магистър - Начална училищна педагогика

  II ПКС

 • itemprop=
  Светла Бонева

  Старши учител магистър история и география

  Магистър педагог-детски и начален учител

  Следдипломни квалификации - Гражданско образование и Личностно ориентирано образование

  I ПКС

 • itemprop=
  Малинка Ангелова

  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас).

  Магистър - Предучилищна и начална училищна педагогика

  IV ПКС

 • itemprop=
  Кремена Тотева

  Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

  Бакалавър - Начална училищна педагогика

  Магистър - Счетоводство и контрол

  II ПКС

 • itemprop=
  Росица Петрова

  Старши учител в прогимназиален и гимназиален етап

  Магистър - Българска филология

 • itemprop=
  Анелия Цонева

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

  Магистър - Български език и литература, История

  V ПКС

 • itemprop=
  Божидар Василев

  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

  Магистър - Български език и руски език

  V ПКС

 • itemprop=
  Боряна Иванова

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

  Магистър - Английска филология, Българска филология

  II ПКС

 • itemprop=
  Албена Антонова

  Старши учител в прогимназиален и гимназиален етап

  Бакалавър - Начална училищна педагогика

  Магистър - Английска филология

  IV ПКС

 • itemprop=
  Здравка Кишева

  Учител, в прогимназиален и гимназиален етап

  Магистър - Английска филология и методика на чуждоезиковото обучение

  IV ПКС

 • itemprop=
  Нина Савова

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап.

  Магистър - Българска филология, Руска филология, Английска филология

  IV ПКС

 • itemprop=
  Вася Николова

  Старши учител по математика, информатика и ИТ в прогимназиален и гимназиален етап

  Магистър - Информатика

  I ПКС

 • itemprop=
  Марина Костадинова

  Старши учител по математика, информатика и ИТ в прогимназиален и гимназиален етап

  Магистър - Математика и Информатика

  II ПКС

 • itemprop=
  Мариана Жилиева

  Старши учител по математика, информатика и ИТ в прогимназиален и гимназиален етап

  Магистър - Математика и Информатика

  II ПКС

 • itemprop=
  Ася Рафаилова

  Учител по математика, информатика и ИТ в прогимназиален и гимназиален етап

  Магистър - Математика и Информатика

  IV ПКС

 • itemprop=
  Мариана Саркизова

  Учител по математика, информатика и ИТ в прогимназиален и гимназиален етап

  Магистър - Математика и Информатика

  IV ПКС

 • itemprop=
  Радмила Йорданова

  Старши учител по Физика и астрономия, Химия и ООС в прогимназиален и гиназиален етап

  Магистър - Химия и Физика

  IV ПКС

 • itemprop=
  Полина Бонева

  Старши учител Физика и астрономия

  Бакалавър - Физика и Математика

  Магистър - Икономическа информатика

  IV ПКС

 • itemprop=
  Тихомир Тотев

  Учител по История и цивилизаия, Философски цикъл в прогимназиален и гимназиален етап

  Магистър - История и Българска филология

  V ПКС

 • itemprop=
  Цветомира Козарева

  Учител по История и цивилизация, Философки цикъл в прогимназиален и гимназиален етап

  Бакалавър - Етнология, История и цивилизация

  Магистър - Културен туризъм

  IV ПКС

 • itemprop=
  Цветан Цветанов

  Старши учител по География и икономика в прогимназаиален и гимназиален етап

  Магистър - История и География

  IV ПКС

 • itemprop=
  Николай Банабаков

  Учител по Човекът и природата, География и икономика в прогимназаиален и гимназиален етап

  Бакалавър - География

  V ПКС

 • itemprop=
  Илиян Миланов

  Учител Биология и здравно образование

  Магистър - Биология и География

  V ПКС

 • itemprop=
  Анита Костадинова

  Старши учител по Изобразително изкуство в прогимназиален и гимназиален етап

  Магистър - Педагогика на Изобразителното изкуство

  IV ПКС

 • itemprop=
  Нели Гургева

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

  Магистър - Музикална педагогика, ПНУП

  V ПКС

 • itemprop=
  Пламен Граматиков

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап

  Магистър - Физическо възпитание, Треньор по лека атлетика

  IV ПКС

 • itemprop=
  Димитър Димитров

  Старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

  Бакалавър - Физическо възпитание

  V ПКС

 • itemprop=
  Станислав Георгиев

  Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап

  Бакалавър - Физическо възпитание, Спорт-треньор по тенис на маса

  V ПКС

 • itemprop=
  Стелияна Калчева

  Старши учител по специални предмети в прогимназиален и гимназиалвн етап

  Професионален бакалавър с специалност "Конструиране и изработване на облекло от текстил"

  V ПКС

 • itemprop=
  Ивайло Маринов

  Старши учител ЦДО в начален етап

  Бакалавър по Предучилищна и начална училищна педагогика

  V ПКС

 • itemprop=
  Славомира Янакиева

  Старши учител ЦДО

  Магистър - Математика и Информатика

  IV ПКС

 • itemprop=
  Венета Иванова

  Старши учител ЦДО 

  Магистър - Начална училищна педагогика и Руска филология

  V ПКС

 • itemprop=
  Светла Александрова

  Старши учител ЦДО начален етап

  Бакалавър по Предучилищна и начална училищна педагогика

  Магистър - Организация и управление на образованието

  V ПКС

 • itemprop=
  Кремена Денева

  Старши учител ЦДО

  Магистър - Начална училищна педагогика и Музикална педагогика

  II ПКС

 • itemprop=
  Верка Славчева

  Старши учител ЦДО

  Магистър - Начална училищна педагогика

  IV ПКС

 • itemprop=
  Галина Антонова

  Старши учител ЦДО 

  Магистър - Предучилищна и начална училищна педагогика 

  IV ПКС

 • itemprop=
  Десислава Цуцулова

  Старши учител ЦДО 

  Магистър - Педагогика на обучението по изобразителни изкуства; Предучилищна и начална училищна педагогика

  IV ПКС

 • itemprop=
  Юлия Сапунова

  Учител-ЦДО

  Бакалавър - Българска филология

 • itemprop=
  Петя Антонова

  Учител ЦДО

  Учител по руски език

  Бакалавър - Приложна лингвистика: Немски и Руски езици

  V ПКС

 • itemprop=
  Ина Лясова

  Учител ЦДО

  Бакалавър - География и икономика

  Магистър - Предучилищна и начална училищна педагогика

  V ПКС

 • itemprop=
  Марияна Пенева

  Педагогически съветник, Психолог

  Бакалавър - Етнология и история

  Магистър - Психология

  Специализация - Ресурсен учител на деца със специални образователни потребности

 • itemprop=
  Галина Стоянова

  Ресурсен учител

  Бакалавър - Предучилищна и начална училищна педагогика

  Магистър - Педагогика на деца със специални образователни потребности

  V ПКС

 • itemprop=
  Десислава Зиркова

  Логопед 

  Бакалавър - Психология

  Магистър - Диагностика и корекция на комуникативни нарушения

 • itemprop=
  инж. Ася Тодорова

  Учител по технологии и предприемачество прогимназиален етап и специални предмети гимназиален етап

  Магистър - инженер

 • itemprop=
  Драгомир Дамянов

  Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

  Бакалавър - Предучилищна и начална училищна педагогика

  V ПКС