СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!
Основно меню

Непедагогически екип

 • itemprop=
  Росица Давидкова

  Главен счетоводител 

  Специалист - Счетоводство и контрол

 • itemprop=
  Александра Костова

  Технически сътрудник

  ОКС Бакалавър - Публична администрация

 • itemprop=
  Нина Банкова

  Завеждащ административна служба

  Средно специално - Техника и технология на захарта и захарните изделия

 • itemprop=
  Иваничка Маринова

  Домакин 

  Средно специално - Изчислителна техника