СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!
Основно меню

Дейности по интереси

ЗАПОВЕД №77 / 09.10.2020г.

УТВЪРЖДАВАМ групите за извънкласни дейности по интереси и ръководителите им за учебната 2020 / 2021 година, гласувани с Протокол № 1 от 08.10.2020г. на ПС:  І. Извънкласни дейности по интереси: Мажоретен състав „Звездички“ Фанфарен оркестър Полезна и забавна ...

Извънкласни дейности по интереси

Извънкласни дейности по интереси