СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!
Основно меню

Патрон на училището

Максим Райкович
/1801-1874/

Роден и учил в Дряново, в Дряновския и Преображенския манастир. Учител и свещеник в Лясковец, първи игумен - българин в Петропавловския манастир. Участник в просветното движение, църковно националните борби, Велчовата завера. Доброволец в руската армия по време на кримската война. Завещава парите си на училищата в Търново, Дряново, Лясковец и Галац.