СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!
Основно меню

Проект BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Заповед № 1/ 09.10.2020г. 

З А П О В Е Д № 1/ 09.10.2020г.  УТВЪРЖДАВАМ групите за допълнителни обучения и техните ръководители за учебната 2020 / 2021 година, както следва:  Малинка Ангелова - „Езикова работилница"- Марияна Георгиева - "Език мой роден" , „С математика е лесно“ София ...

ГРУПИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ - Проект "Подкрепа за успех"

ГРУПИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ „Уча се да пиша"- група по БЕЛ "Език мой роден" - група по БЕЛ "Смятането - лесно и интересно" - група по математика „В света на математиката“ - група по математика "В света на числата" - група по математика "Да се справим с трудната ...
График на дейностите по проект "Подкрепа за успех" за месец юни 2019г. - СУ Максим Райкович - Лясковец

График на дейностите по проект "Подкрепа за успех" за месец юни 2019г.

Групи за преодоляване на обучителни затруднения: „Уча се да пиша"- група по БЕЛ „Език мой роден" - група по БЕЛ „Смятането - лесно и интересно" - група по Математика Математика за VI клас - група по Математика „В света на числата" - група по ...