СУ "Максим Райкович"
Качественото образование - ключ към успешно бъдеще!
Основно меню

Извънкласни дейности по интереси

І. Извънкласни дейности по интереси:

 • Мажоретен състав „Звездички“
 • Друзья / руски език/
 • „Фантазия“
 • Дигитален свят
 • „Математиката – лесна, интересна и полезна“
 • „Готови ли сме за НВО?!“
 • Клуб „Занимателна математика“
 • Клуб „IT Знайко“
 • “Математика за отличници“
 • Вокална група „Славееви гласове“
 • Футбол 

ІІ. Ръководители на групи за извънкласни дейности по интереси:

 • Марияна Бъчварова – Мажоретен състав „Звездички“
 • Нина Савова - Друзья
 • Марияна Георгиева - „Фантазия“
 • Мариана Жилиева – Дигитален свят
 • Вася Николова - „Математиката – лесна, интересна и полезна“ и „Готови ли сме за НВО?!“
 • Стефка Чешмичкова - Клуб „IT Знайко“
 • Марина Костадинова – Клуб „Занимателна математика“
 • Бистра Калчева - “Математика за отличници“
 • Стела Дойкова - Вокална група
 • Кирил Бабулков - Футбол